Course curriculum

 • 2

  2. "Mindset" - način razmišljanja: Lokus kontrole i proaktivnost

  • Lekcija 2: "Mindset" - način razmišljanja
  • Krug odgovornosti (2 minuta)
  • Primeri iz prakse (1 minut)
  • Posledice loše prakse (3 minuta)
  • Lokus kontrole (3 minuta)
  • Šta je još važno kada je u pitanju odgovornost? (4 minuta)
  • Spoljašnji ili unutrašnji lokus kontrole?
  • Test lokusa kontrole u poslu (5 minuta)
  • Proaktivnost (2 minuta)
  • Još malo o prokativnosti...
  • Pročitajte sledeći članak: Otašević, M. Čekam ili tražim Članak Profit 2009-10 BESPLATAN PREGLED
  • Vaša proaktivnost (5 minuta)
  • Čestitamo! Završili ste drugu lekciju!
 • 3

  3. "Mindset" - način razmišljanja: Blokirajuća uverenja i tačke moći

  • Lekcija 3: "Mindset" - način razmišljanja
  • Blokirajuća uverenja (3 minuta)
  • Odlike iracionalnih uverenja (1 minut)
  • Vaša blokirajuća uverenja (3 minuta)
  • Pročitajte sledeći članak o unutrašnjim blokadama (4 minuta)
  • Odgovorite na sledeća pitanja (3 minuta)
  • Stavovi koji su podloga samorukovođenja (1 minut)
  • Uvod u tačke moći (1 minut)
  • Moć zadatka (1 minut)
  • Primer moći zadatka (2 minuta)
  • Moć zadatka (2 minuta)
  • Moć znanja (1 minut)
  • Moć znanja (3 minuta)
  • Moć pozicije (1 minut)
  • Moć posvećenosti (1 minut)
  • Primer moći posvećenosti (3 minuta)
  • Moć utiska (1 minut)
  • Neverbalna komunikacija (2 minuta)
  • Moć povezanosti (1 minut)
  • Vaša moć povezanosti (5 minuta)
  • Moć empatije (1 minut)
  • Još malo o empatiji... (1 minut)
  • Komunikaciona moć (1 minut)
  • Zadatak za vas (1 minut)
  • Zadatak za vas (3 minuta)
  • Sumiranje tačaka moći (1 minut)
  • PREUZMITE materijal o tačkama moći (1 minut)
  • Čestitamo! Završili ste treću lekciju!
 • 4

  4. "Skillset" - Set veština: Postavljanje ciljeva i samoprocena

  • Lekcija 4: "Skillset" - set veština: Postavljanje ciljeva i samoprocena
  • Uvod u veštine i postavljanje ciljeva (1 minut)
  • Rekli su o ciljevima...
  • Postavljanje ciljeva - SMART model (2 minuta)
  • Primer SMART cilja (1 minut)
  • Formulacija cilja (2 minuta)
  • Zadatak - postavljanje ciljeva (1 minut)
  • Kako vi postavljate ciljeve? (4 minuta)
  • Samoprocena (1 minut)
  • Samosvest (5 minuta)
  • Primeri samosvesnosti u poslu (2 minuta)
  • Procena SAMOSVESTI (3 minuta)
  • Primer samoprocene (1 minut)
  • Vaša samoprocena (1 minut)
  • PREUZMITE alat za efikasnije upravljanje sobom (3 minuta)
  • Kako se vi procenjujete? (4 minuta)
  • Čestitamo! Završili ste četvrtu lekciju!
 • 5

  5. "Skillset" - Set veština: Kreiranje plana i sprovođenje akcije

  • Lekcija 5: "Skillset" - set veština: Kreiranje plana i sprovođenje akcije
  • Kreiranje plana (1 minut)
  • Benefiti od planiranja (1 minut)
  • Zadatak - kreiranje plana (1 minut)
  • Kako vi kreirate plan? (4 minuta)
  • Primer kreiranja plana (1 minut)
  • Asertivno traženje podrške (3 minuta)
  • Sprovođenje akcije (1 minut)
  • Pogledajte slikovit primer koliko je dobra organizacija važna (3 minuta)
  • Vratite se na alat za efikasnije upravljanje sobom (5 minuta)
  • Čestitamo! Završili ste petu lekciju!
 • 6

  Srećno u daljem radu

  • Čestitamo! Stigli ste do kraja kursa!
  • Pročitajte sledeći članak: Pavić, M. Lični razvoj Članak Profit 2019-04
  • Par reči za kraj...
  • PREUZMITE rezime kursa
  • Popunite formular za EVALUACIJU KURSA
  • Mesto za Vašu poruku