Course curriculum

 • 1

  Dobrodošli na kurs Rad od kuće i roditeljstvo!

 • 2

  1. Prvi ključni faktor za rad od kuće - Prostor i tehnologija

  • Lekcija 1: Prostor i tehnologija
  • Prostor i tehnologija (2 minuta)
  • Prostor i tehnologija u vašem slučaju (2 minuta)
  • Kreativnost u radu od kuće (1 minut)
  • Šta pospešuje vašu produktivnost? (2 minuta)
  • Imate li specifičan radni prostor? (2 minuta)
  • Čestitamo! Završili ste prvu lekciju! BESPLATAN PREGLED
 • 3

  2. Drugi ključni faktor za rad od kuće - Komunikacija

  • Lekcija 2: Komunikacija
  • Komunikacija (2 minuta)
  • Komunikacija u prostoru i kada smo udaljeni (3 minuta)
  • Kako i koliko treba da održavamo kontakt i saradnju? (1 minut)
  • Interakcija i povezanost (3 minuta)
  • Šta nam je još važno? (1 minut)
  • Pozicije u komunikaciji (3 minuta)
  • KVIZ Prepoznajte poziciju u komunikaciji (6 minuta)
  • Uputstvo pre sledećeg zadatka (1 minut)
  • Vaši uvidi (5 minuta)
  • Čestitamo! Završili ste drugu lekciju! BESPLATAN PREGLED
 • 4

  3. Treći ključni faktor za rad od kuće - Očekivanja i vreme

  • Lekcija 3: Očekivanja i vreme
  • Očekivanja i vreme (4 minuta)
  • Primer postavljanja granica i očekivanja (2 minuta)
  • 3 koraka za sprečavanje BURNOUT-a prilikom rada od kuće (4 minuta)
  • Uputstvo pre sledećeg zadatka (1 minut)
  • Vaši uvidi (5 minuta)
  • Čestitamo! Završili ste treću lekciju! BESPLATAN PREGLED
 • 5

  4. Četvrti ključni faktor za rad od kuće - Svesnost i potrebe

 • 6

  5. Peti ključni faktor za rad od kuće - Obezbeđivanje podrške

 • 7

  6. Roditeljstvo i rad od kuće

  • Lekcija 6: Roditeljstvo i rad od kuće
  • IZAZOVI (2 minuta)
  • Roditeljstvo i rad od kuće - uvod (1 minut)
  • Roditeljstvo i rad od kuće - zanimacija za decu (1 minut)
  • Nismo JEDINI koji nailazimo na izazov (1 minut)
  • Primeri zanimacija za decu (3 minuta)
  • Roditeljstvo i rad od kuće - dogovor sa firmom (1 minut)
  • Roditeljstvo i rad od kuće - dogovor sa suprugom (1 minut)
  • Šta nam je ovde važno? (1 minut)
  • Roditeljstvo i rad od kuće - dogovor sa decom (3 minuta)
  • Roditeljstvo i rad od kuće - raspored za decu (1 minut)
  • PREUZMITE porodični raspored (1 minut)
  • Roditeljstvo i rad od kuće - dogovor, raspored i zanimacija za decu (4 minuta)
  • Roditeljstvo i rad od kuće - realna očekivanja (3 minuta)
  • O celovitosti naših REAKCIJA (5 minuta)
  • VAŠA iracionalna uverenja (5 minuta)
  • Uputstvo pre sledećeg zadatka (1 minut)
  • Vaši uvidi (5 minuta)
  • Čestitamo! Završili ste šestu lekciju! BESPLATAN PREGLED
 • 8

  Čestitamo! Stigli ste do kraja kursa!

  • Čestitamo! Stigli ste do kraja kursa!
  • PROČITAJTE članak Rad od kuće; Pavić M. 2021-02
  • Spuštanje naučenog u praksu
  • Popunite formular za EVALUACIJU KURSA
  • Mesto za Vašu poruku