Course curriculum

 • 1

  Uvod

  • Uvod (7 minuta)
  • Naši učesnici
 • 2

  Ko služi kome i kakve su tržišne okolnosti?

  • Servant Lideršip - razlika između kompanija (4 minuta)
  • Ko kome služi u kompanijama?
  • Ko služi kome i kakve su tržišne okolnosti? (3 minuta)
  • Koje su po Vama posledice autoritarnog rukovođenja?
  • Kako su odgovorili naši učesnici
 • 3

  Servant Lideršip

  • Misija i karakteristike servant lidera (4 minuta)
  • Servant lideršip u organizacijama (5 minuta)
  • Smisao servant lideršipa (3 minuta)
  • Koji su benefiti servant lideršipa?
  • Šta je potrebno da bi bili uspešni lideri? (7 minuta)
 • 4

  Iskustva iz prakse i kreiranje novih iskustava

  • Iskustva iz prakse (26 minuta)
  • Samoprocena servant lideršipa
  • Procena servant lideršipa u organizacijama
  • Par pitanja za Vas...
 • 5

  Završna reč

  • Završna reč (2 minuta)
  • Preuzmite Vaš besplatan primerak qLife magazina na temu Servant lideršipa