Course curriculum

 • 1

  Dobrodošli!

 • 2

  1. Šira slika o motivaciji

  • Lekcija 1: Sagledavanje šire slike o motivaciji (1 minut)
  • Instrukcija za uvodnu vežbu (1 minut)
  • Unesite u prazna polja odgovore na pitanja iz uvodne vežbe (3 minuta)
  • Mesto motivacije u procesu upravljanja ljudima (1 minut)
  • PITANJE: Mesto motivacije u upravljanju ljudima? (2 minuta)
  • Instrukcija za vežbu: istina ili mit (1 minut)
  • Istina ili mit? (5 minuta)
  • PREUZMITE fajl istina ili mit (1 minut)
  • Odgovornost za motivaciju (2 minuta)
  • Proverite šta ste naučili o ODGOVORNOSTI za motivaciju (3 minuta)
  • Šta je još važno kada je u pitanju odgovornost? (4 minuta)
  • Spoljašnji ili unutrašnji lokus kontrole? (2 minuta)
  • Uputstvo pre sledećeg zadatka (1 minut)
  • UVIDI nakon lekcije (5 minuta)
  • Čestitamo! Završili ste prvu lekciju! BESPLATAN PREGLED
 • 3

  2. Ključne veštine motivisanja

  • Lekcija 2: Ključne veštine motivisanja (1 minut)
  • Šta je motivacija i koje su ključne veštine motivisanja? (2 minuta)
  • Priroda motivacije (2 minuta)
  • Vežba "Šta koga motiviše?" (5 minuta)
  • Šta koga zaista motiviše? (2 minuta)
  • Uputstvo pre sledećeg zadatka (1 minut)
  • UVIDI nakon lekcije (5 minuta)
  • Čestitamo! Završili ste drugu lekciju! BESPLATAN PREGLED
 • 4

  3. Teorije motivacije

  • Lekcija 3: Teorije motivacije (1 minut)
  • Hercbergova teorija (2 minuta)
  • Par pitanja o Hercbergovoj teoriji (5 minuta)
  • Mek Klilandova teorija potreba (2 minuta)
  • Proverite šta ste naučili o Mek Klilandovoj teoriji potreba (4 minuta)
  • Uputstvo pre sledećeg zadatka (1 minut)
  • Članak "Motivisanje zaposlenih - da li se magarac zasitio šargarepe" (10 minuta)
  • Odgovorite na sledeća pitanja (5 minuta)
  • Primarni faktori motivacije (1 minut)
  • Primarni faktori motivacije u VAŠEM timu (2 minuta)
  • Uputstvo pre sledećeg zadatka (1 minut)
  • Popunite upitnik za identifikaciju sopstvenih motivacionih potreba (15 minuta)
  • Postupci za motivisanje svakog od faktora (2 minuta)
  • Spektar motivacije (4 minuta)
  • Moj spektar motivacije (5 minuta)
  • Uputstvo pre sledećeg zadatka (1 minut)
  • UVIDI nakon lekcije (5 minuta)
  • Čestitamo! Završili ste treću lekciju! BESPLATAN PREGLED
 • 5

  4. Razgovori o motivaciji

  • Lekcija 4: Razgovori o motivaciji (1 minut)
  • Razgovor o motivaciji (2 minuta)
  • Upravljanje motivacijom u vašem slučaju (1 minut)
  • Izazovi kompanija u procesu motivisanja (2 minuta)
  • Važnost razlikovanja sopstvenih od motivacionih faktora zaposlenih (2 minuta)
  • PREUZMITE alat za vođenje razgovora o motivaciji (5 minuta)
  • Instrukcija za vežbu: razgovor o motivaciji (1 minut)
  • Uputstvo pre sledećeg zadatka (1 minut)
  • UVIDI nakon razgovora o motivaciji (15 minuta)
  • Studija slučaja (8 minuta)
  • Odgovorite na pitanja na osnovu studije slučaja (5 minuta)
  • Članak " Šta raditi sa nemotivisanim zaposlenim?" (10 minuta)
  • Proverite šta ste naučili iz prethodnog članka (3 minuta)
  • Čestitamo! Završili ste četvrtu lekciju! BESPLATAN PREGLED
 • 6

  5. Motivacioni lideršip

  • Lekcija 5: Motivacioni lideršip (1 minut)
  • Motivacioni lideršip (6 minuta)
  • Vežba "UZOR" (5 minuta)
  • Odgovorite na sledeća pitanja (5 minuta)
  • Ponašanja rukovodioca koja su podržavajuća i podižu motivaciju (2 minuta)
  • Reči rukovodioca koje su podržavajuće i podižu motivaciju (2 minuta)
  • Uputstvo pre sledećeg zadatka (1 minut)
  • UVIDI nakon lekcije (5 minuta)
  • Čestitamo! Završili ste petu lekciju! BESPLATAN PREGLED
 • 7

  Čestitamo! Stigli ste do kraja kursa...

  • Čestitamo! Stigli ste do kraja kursa!
  • Par reči za kraj... (1 minut)
  • Unesite ovde vaša pitanja (5 minuta)
  • Spuštanje naučenog u praksu (5 minuta)
  • Pomozite nam da budemo još bolji - popunite formular za EVALUACIJU KURSA (5 minuta)
  • Rezime kursa MOTIVISANJE LJUDI
  • Mesto za Vašu poruku