Pregled lekcija

 • 2

  2. Način razmišljanja za konstruktivno davanje i primanje fidbeka

  • Lekcija 2: Način razmišljanja za konstruktivno davanje i primanje fidbeka
  • Nekoliko pitanja za zagrevanje (2 minuta)
  • Pozicije u komunikaciji (3 minuta)
  • KVIZ Prepoznajte poziciju u komunikaciji (6 minuta)
  • DIE model (4 minuta)
  • Odaberite jednu tvrdnju koja najbolje odgovara opisu na nivou DESKRIPCIJE: (5 minta)
  • Blokirajuća uverenja prilikom davanja fidbeka (3 minuta)
  • Vaša blokirajuća uverenja (3 minuta)
  • Uputstvo pre sledećeg zadatka (1 minut)
  • 2017-02 Paskulov,M. "Povratna informacija" Članak Profit (5 minuta)
  • Odgovorite na sledeća pitanja (3 minuta)
  • Čestitamo! Završili ste drugu lekciju! BESPLATAN PREGLED
 • 3

  3. Skillset (set veština) za konstruktivno davanje i primanje fidbeka

  • Lekcija 3: Skillset (set veština) za konstruktivno davanje i primanje fidbeka
  • Dijalog i partnerstvo (1 minut)
  • Dijalog a ne monolog (3 minuta)
  • Johari Window model (6 minuta)
  • Johari Window u vašoj praksi (3 minuta)
  • Kako primamo fidbek (5 minuta)
  • Vaš primer ŠLJOP reagovanja (4 minuta)
  • Fidbek u skladu sa situacijom
  • Kratak KVIZ znanja (2 minuta)
  • Vaš primer: (2 minuta)
  • Čestitamo! Završili ste treću lekciju! BESPLATAN PREGLED
 • 4

  4. 7 veličanstvenih

  • Lekcija 4: 7 veličanstvenih!
  • Uputstvo pre sledećeg zadatka (1 minut)
  • 2013-07 Jeremic, J. Povratna informacija koja deluje Clanak Profit (5 minuta)
  • Kratak KVIZ znanja (6 minuta)
  • Sedam veličanstvenih (9 minuta)
  • 7 veličanstvenih u vašem primeru (5 minuta)
  • Čestitamo! Završili ste četvrtu lekciju! BESPLATAN PREGLED
 • 5

  5. Koraci i načini davanja fidbeka

  • Lekcija 5: Koraci i načini davanja fidbeka
  • Ja poruke (5 minuta)
  • KVIZ: Elementi "ja" poruka (5 minuta)
  • Primer "ja" poruka (3 minuta)
  • Zamislite sledeću situaciju... (4 minuta)
  • Vaše "ja" poruke (5 minuta)
  • Razgovor o učinku (2 minuta)
  • PREUZMITE Alat za samoprocenu fidbeka (5 minuta)
  • Uvidi (3 minuta)
  • Zapamtite (2 minuta)
  • Za kraj (10 minuta)
  • Čestitamo! Završili ste petu lekciju! BESPLATAN PREGLED
 • 6

  7. Stigli smo do kraja!

  • Čestitamo! Stigli ste do kraja kursa!
  • 2017-05 Paskulov, M. Modeli fidbeka, Članak Ekonomski online
  • Uputstvo pre sledećeg zadatka (1 minut)
  • REZIME KURSA Fidbek
  • Popunite formular za EVALUACIJU KURSA
  • Mesto za Vašu poruku